Silverfärg med flingor i aluminium

Aluminiumpigment för miljövänlig vattenburen metallicfärg

Carlfors Bruk och Swerea utvecklar miljövänligt färgpigment som inte förstörs av vatten. En revolution för populära silver- och metallicfärger.

I över 80 år har Carlfors Bruk i Huskvarna producerat aluminiumpigment som används inom tillverkning av sprängämnen och lättbetong, infärgning av plast, tryck på papper och textil, och färg för lackering. Silver- och metallicfärg har ökat i popularitet och nu efterfrågas miljövänliga vattenburna färger. Tillsammans med Swerea påbörjades ett projekt för att utveckla detta. 

Så behålls den silvriga glansen

För att undvika reaktion i kontakt med vatten, som resulterar i att den silvriga färgen försvinner och att gastryck bildas i färgburken, måste pigmentkornen kapslas in. Utmaningen var att hitta den kombination av processparametrar som ger pigmentkornen ett heltäckande skikt utan att förstöra dess silvriga glans.

– För Carlfors är Swereas hjälp en framgångsfaktor för att projektet ska kunna lyckas. Swerea harkunskapen om hur man hittar bland patent och vetenskapliga forskningsresultat. De har också utrustningen som behövs för att inkapslingsreaktionen ska fungera. Det är sådant som ett litet företag inte har tillgång till, säger Pär-Ola Nilsson, utvecklingschef på Carlfors Bruk. 

Forska och väx

Analysen visade att det inkapslade pigmentet höll för vattenburen färg i flera veckor, jämfört med bara några timmar utan inkapsling. Nästa steg är att skapa en pilotanläggning på Carlfors med målet att få ut färgprover till kund.

– Vi ser stora möjligheter att ta oss in på nya marknader med ett inkapslat pigment som allt fler efterfrågar, konstaterar Pär-Ola Nilsson.

Projektet är en del av Vinnovas program ”Forska och Väx” för småföretagare.