3D-scanning används vid tillverkning av Satmissions paraboler

3D-skanning hjälper dig att geometrisäkra

Företaget Satmission använder 3D-skanning för att avbilda sina paraboler och verifiera parabolernas tillverkningsprocess. Tekniken har mycket hög noggrannhet och företaget kan därmed säkerställa parabolernas kvalitet, vilket gör det lättare att få dem godkända.

Företaget Satmission använder 3D-skanning för att avbilda sina paraboler och verifiera parabolernas tillverkningsprocess. Tekniken har mycket hög noggrannhet och företaget kan därmed säkerställa parabolernas kvalitet, vilket gör det lättare att få dem godkända.

Optisk 3D-scanning mäter konstruktioner

Optisk 3D-skanning är en mätteknik som används för att avbilda och mäta fysiska föremål. Tekniken har hög precision och noggrannhet och används bland annat för kvalitetskontroller i produktionen.

Företaget Satmission AB utvecklar och säljer utrustning inom kommunikations- och telekombranschen. De har använt tekniken för att kontrollera och verifiera tillverkningsprocessen för deras kolfiberparabol. 

Paraboler i kolfiber ställer krav på tillverkningen

Parabolantenner i kolfiber är både lättare och styvare än andra material på marknaden, men tillverkningen ställer stora krav på verktyg och processparametrar för att komponenten inte ska ändra form under tillverkningen.

Satmission har tagit hjälp av Swerea i arbetet med att mäta parabolens geometri och med 3D-tekniken kan verktygets verkliga geometri skannas och sedan jämföras med geometrin på den färdiga parabolen. Testerna kan göras i laboratoriemiljö och kontrollen underlättar att få antennerna godkända för användning att sända på satellit.

– Detta har sparat både pengar och tid då man slipper göra långa och kostsamma tester med satellitsändningar, säger Conny Hedman på Satmission.

Optisk utrustning hos Swerea

Swereas optiska 3D-skanner är en ATOS Compact Scan 5MP från tyska GOM mbh. Utöver denna har Swerea andra optiska mätutrustningar, som ARAMIS för att mäta formförändringar dynamiskt samt ARGUS som används för statiska formförändringar.