I takt med den ökande teknologiseringen och automatiseringen , ökar kraven på detektering och övervakning av processer, produkter och material. Att sedan kunna 3D-kartlägga mätdata i realtid är en förutsättning för nå till Regeringens önskemål för digitalisering inom tillverkningsindustrin.

Målet med testbädd VIST är därför att skapa de förutsättningar som krävs för svensk industrin att utveckla kundorienterade lösningar inom ytkarakterisering både inline och i realtid.

Kompetens och utrustning

Labbutrustningar och kompetensen inom testbädden VIST används redan idag inom ramen för forskning och utveckling av både sensorsystem för ytkarakterisering, hantering av stora datamängder och avancerad bildhantering för visualisering.

Baserad på detta kunskapsnätverk och utrustningarna är målsättnigen för VIST att knyta de två forskningsområden för ytdetektering och dataanalys närmare till varandra för att sedan gemensam utveckla nya beslutsstödsprocedurer för uppbyggnad, utveckling och integrering av sensorbaserade teknologier,  med hjälp av metoderna som redan finns eller som för närvarande är under utveckling.

Användningsexempel

 • Inlinemätning av stora metalliska ytor inom krävande arbetsmiljö
 • Utvärdering av planhet för stora metalliska ytor inför efterföljande arbetsprocesser
 • Inline kvalitätssäkring av AM-komponenter

Projektdeltagare

 • Swerea IVF AB
 • Swerea Swecast AB
 • Visual Sweden
 • Gränges AB
 • Karlebo AB
 • Sapa Profiler AB (Hydro Extrusion)
 • Wematter AB
 • OnTop Measurement AB
 • Sick AB
 • SSAB AB
 • Termisk Systemteknik AB
 • Linköpings Universitet
 • Mittuniversitet

Finansiär: Vinnova, Produktion2030

Mer information