Projektet ska resultera i en test- och demonstrationsanläggning för framtidens produktion av lättare produkter, där avancerade material, tillverkning och cirkularitet ingår. 

Lättare produkter

Syftet är att hjälpa industrin att testa tillverkningsmetoder och materialegenskaper av lättare produkter, inte bara enskilda material, tillverkningsmetoder eller återvinningstekniker utan med fokus på helhetslösningar med hållbar livscykel.

Test- och demonstrationsanläggningen kommer att bestå av två huvuddelar:

 • Swereas anläggning i Olofström, som erbjuder formning av metall och multimateriallösningar som fogas till en sammansatt struktur. Här finns kompetens inom plåtformning, multimaterial, mätmetoder, verktygsfrågor, fogning och simulering.
 • Kompositutvecklingsmiljön vid Swereas anläggning i Piteå, för tillverkning av fiberkomposit och multimateriallösningar i höga takter. Här finns kompetens inom kompositmaterial, simulering, verktygsteknik, automation, tillverkningsmetoder och testmetoder.

Bakgrund

Det ställs allt större krav på dagens och morgondagens produkter. Lägre vikt, längre livslängd och bättre materialutnyttjande krävs för en hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft. 

Projektdeltagare

Projektet har samlat en bred projektgrupp med 18 parter.

 • ABB Composites
 • Scandinavian Enviro Systems
 • Lamera
 • EBP
 • Gestamp Hardtech
 • PODCOMP
 • Safeman
 • SSAC
 • GKN Aerospace
 • Scania
 • Volvo Cars
 • Techtank Olofström
 • Jernkontoret
 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Luleå tekniska universitet
 • Blekinge Tekniska Högskola
 • Swerea SICOMP och Swerea IVF

Mer information