Projektets mål är att skapa en fysisk och virtuell testbädd för additiv tillverkning av storskaliga komponenter och därigenom stärka en ny del av svensk tillverkningsindustri för vilken tekniken hittills inte varit tillgänglig. 

Additiv tillverkning

Additiv tillverkning av stora komponenter möjliggör till exempel tillverkning av karroseridelar, möbler, emballage och stora verktyg. Digitalisering i kombination med additiv tillverkning kan ge fördelar som digital lagerhållning av reservdelar, real-tids-övervakning för kvalitetssäkring och ökad automatisering av såväl design som efterbearbetning. 

Testbädden kommer att bestå av två huvuddelar:

 • En robotbaserad 3D-skrivare för stora komponenter, utvecklats på Swerea IVF. 
 • En digitaliserad produktionsintegration av additiv tillverkning av stora komponenter, vilket gör det möjligt att effektivt gå från kravspecifikation till design och tillverkad produkt.

Bakgrund

De senaste åren har additiv tillverkning implementerats inom industrin i allt större utsträckning och tekniken används idag för framtagning av såväl prototyper som produktionsutrustning och slutprodukter. Tekniken har traditionellt varit begränsad till tillverkning av relativt små komponenter. För att additiv tillverkning av stora komponenter ska bli en lika etablerad tillverkningsmetod behövs en  test- och demonstrationsanläggning, dit företag kan vända sig för att utvärdera tekniken före implementering i sin egen produktion.

Finansiärer

Projektet ingår i Produktion2030 och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och FORMAS.

Projektdeltagare

 • Swerea IVF
 • Chalmers tekniska högskola
 • ABB Robotics
 • SICK
 • Robot System Products (RSP)
 • KFM Maskin
 • Randek
 • Melker of Sysslebäck
 • Skara Modell & Prototyp
 • Svenska Woody
 • Prodma
 • Combitech
 • Unibap
 • BLB Industries
 • Nederman
 • Cipax
 • Torsby Kommun. 

Mer information