Enterprise Europe Network (EEN)

 

Swerea SWECAST är värdorganisation för Enterprise Europe Network (EEN) i Jönköping. EEN är ett europeiskt nätverk som kostnadsfritt erbjuder stöd och service till små och medelstora företag. Företagen får information och rådgivning om EU-regler, internationalisering och EU-finansiering. Nätverket förmedlar även internationella affärskontakter, främst inom EU, samt erbjuder service vid teknik- och forskningssamarbete.

Läs mer om EEN

CAEF
Enterprise Europe Network

   Hanna Fransson    Hamid Karimi 
   036-30 12 60          036-30 12 44

   Elin Berlin               Malin Jönsson
   036-30 12 72         036-30 12 59