Polymera material

Swerea IVF bedriver forskning och utveckling inom plastområdet. Verksamheten präglas av bred polymerteknisk kompetens och riktar sig mot branscher och produkter där plast och gummi är centrala material.

Utveckling och tjänster inom plastområdet

Vi erbjuder tjänster inom produktutveckling, materialutveckling, konstruktion, materialval, haverianalys/problemlösning etc. Vi erbjuder också våra kunder mekanisk, kemisk, reologisk och termisk provning och analys där tillgång till modern analys- och testutrustning, provningslaboratorier och kännedom om produktkrav är av central betydelse. Dessa tjänster baseras på generell och djup kompetens inom plastmaterials egenskaper och bearbetning kopplat till produktkrav utifrån användningsområde, kravspecifikationer, etc.

Fokusområden:

  • biokompositer
  • återvinning av kabelisolering och andra plastmaterial
  • polymerbaserade nanokompositer
  • elektrisk ledningsförmåga

Djupgående kunskap inom bearbetningstekniska frågor (formsprutning, extrudering, kompoundering) är central för samtliga områden och utgör en viktig kärnkompetens. Av speciell betydelse i detta sammahang är tillgången till modern bearbetningsutrustning (formspruta, flerskikts samextrudering av filmer/folier, kompounderingsutrustning etc.).

Nyfiken på hur ett plastmaterial blir till?