Arbetsmiljö

Att locka till arbete i industrin är avgörande både för industrisektorn och för Sverige som nation. Här är arbetsmiljön en konkurrensfaktor. Givetvis måste arbetsmiljön utformas så att lagens krav uppfylls, men utöver detta lockar en attraktiv arbetsmiljö och bidrar till att medarbetarna engagerar sig i förändringsarbetet.

Effektiv produktion

Vi erbjuder forskning och utvecklingsarbete. I våra uppdrag för företag arbetar vi för att integrera utveckling och effektivisering av produktionen med en god arbetsmiljö.

Vårt forsknings- och utvecklingsarbete inriktas på att utveckla metoder som identifierar problem och åtgärder. Det handlar både om att uppfylla lagstadgade krav och att hitta ”frivilliga” och effektiva lösningar.

Ergonomi och säkerhet

Inom området ergonomi har vi fokus på verktyg och arbetssätt som stödjer förändringsinriktade processer. Under många år har vi bedrivit ett stort arbete med att förbättra säkerheten inom produktion. Målet är att uppnå ”produktionsanpassad säkerhet”, det vill säga att integrera hög säkerhet och effektiv produktion.

Förändringsarbete

I en arbetsmiljö som överträffar lagens krav och upplevs som säker ökar medarbetarnas intresse för att bidra i förändringsarbetet - positivt för både företag och medarbetare. Vi arbetar även med kompetenshantering som bland annat innebär att  regelbundet se över behovet för att minimera personberoenden och kompetensberoende förluster.

Framtidens industriarbete

Hur kan företagen öka konkurrensförmågan och samtidigt locka duktiga ungdomar till ett intressant och utvecklande arbete i industrin? Vi bedriver utvecklingsarbete tillsammans med universitet/högskolor, företag, arbetsmarknadens parter, branschorganisationer, nätverk med flera.

Mer information