Textila material

Textila material kan omfatta såväl vardagstextilier som specialiserade tekniska textilier.

Swerea bedriver tillämpad forskning och utveckling inom följande område:

För mer information, kontakta: