Elektronik

Swereas elektronikverksamhet är främst fokuserad på elektronikbyggsätt och  tillförlitlighet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt forskning kring nanokristallina solceller.
Swerea erbjuder tillämpad forskning och utveckling inom följande områden