Nyheter

Regionförbundet belönar Skaparbibblan

Den 1 januari 2015 övergår Regionförbundets verksamhet till den nya organisationen Region Jönköpings län. Regionförbundets styrelse klubbade igenom drygt 9,2 miljoner kronor i ekonomiskt stöd till regionala utvecklingsprojekt när ledamöterna för sista gången samlades för beslutsmöte. Stora belopp ha[...]

Publicerad fredag 28 november 2014

Beviljade projekt_2014_11_24vers3.pdf

Beviljade projekt inom StrategiskainnovationsprogramSmartare elektroniksystem9 ansökningar beviljas med totalt 6 324 505 kronor.*********Fabrication of Microneedles intended for Biomedical ExtractionApplications, ASCILION, 390 000 kronorFiberoptisk sensormatta för infodringsmonitor[...]

Publicerad fredag 28 november 2014

Blyfritt är inte problemfritt

Övergången till blyfri lödning riskerar att korta livslängden hos elektroniken. Slutsatsen gäller även när klassiskt tennblylod används eftersom komponenttillverkarna bytt ingjutningsplast. För vissa QFN- och BGA-komponenter kan det handla om så mycket som 85 procent kortare livslängd. [...]

Publicerad torsdag 27 november 2014

Svenskt kompositstipendium

För att öka intresset för kompositområdet har Stiftelsen SICOMP utlyst ett årligt stipendium på 20 000 SEK för bästa examensarbete.

Sök senast den 1 mars 2015!

Swerea Virtual Lab


Leif Asp interviewed by Reuters

Please take part of Reuters interview with Leif Asp about the battery concept.

Dec 2012

Test och Demo för nya produkter och tjänster

Ny upplaga av Industrinytta från Swerea

Välkommen till Swerea SICOMP

Swerea SICOMP är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom materialområdet polymera fiberkompositer. Vi erbjuder tillämpad forskning, utvecklingsarbeten och utbildning i en internationell miljö. Till förfogande har vi spetskompetenser, utrustade kompositlaboratorier och ett omfattande internationellt nätverk genom alla pågående nationella och internationella samarbeten. Inom Swerea SICOMP finns resurser för forskning och utveckling av fiberarmerade komposit!

ABB-stipendium till Swerea-forskare gällande industriell produktionsflexibilitet i mindre företag

2014-10-28

Marie Jonsson, doktor i industriell produktion, tilldelas ABB:s prestigefyllda Alde Nilsson-stipendium för sin avhandling där hon visar att även mindre företag kan öka sin flexibilitet genom automatis...