Nyheter

norrbottens-lagesrapport.pdf

Lägesrapport 2011Pilotlän för Grön Utveckling M 2010/3478/HNorrbottens län--LÄGESLÄGESRAPPORT3(27)DatumDiarienummer2011-12-28420-7839-2011Regeringens uppdrag___________________________________________________ 5Redovisning av uppdraget _____________________________________________[...]

Publicerad fredag 19 december 2014

Stark råvaruforskning i Luleå ger miljonprojekt

European Institute of Technology (EIT) har beviljat etableringen av en ny Knowledge Innovation Community (KIC) "RawMatTERS", som blir EU:s största råvarusatsning någonsin. Bakom RawMatTERS står ett konsortium med mer än 100 pa[...]

Publicerad fredag 19 december 2014

Forskare inom analytisk processövervakning

Swerea KIMAB, Stockholms län, Kemi, bioteknik, fysik, Forskning, utbildning, doktorandPublicerad: 18 december 2014 16:19 E-[...]

Publicerad torsdag 18 december 2014

Svenskt kompositstipendium

För att öka intresset för kompositområdet har Stiftelsen SICOMP utlyst ett årligt stipendium på 20 000 SEK för bästa examensarbete.

Sök senast den 1 mars 2015!

Swerea Virtual Lab


Leif Asp interviewed by Reuters

Please take part of Reuters interview with Leif Asp about the battery concept.

Dec 2012

Test och Demo för nya produkter och tjänster

Ny upplaga av Industrinytta från Swerea

Välkommen till Swerea SICOMP

Swerea SICOMP är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom materialområdet polymera fiberkompositer. Vi erbjuder tillämpad forskning, utvecklingsarbeten och utbildning i en internationell miljö. Till förfogande har vi spetskompetenser, utrustade kompositlaboratorier och ett omfattande internationellt nätverk genom alla pågående nationella och internationella samarbeten. Inom Swerea SICOMP finns resurser för forskning och utveckling av fiberarmerade komposit!

ABB-stipendium till Swerea-forskare gällande industriell produktionsflexibilitet i mindre företag

2014-10-28

Marie Jonsson, doktor i industriell produktion, tilldelas ABB:s prestigefyllda Alde Nilsson-stipendium för sin avhandling där hon visar att även mindre företag kan öka sin flexibilitet genom automatis...