Nyheter

Tekniken tar sig in på bara kroppen

Teknikjättarna nöjer sig inte längre med att bara finnas i din mobil och din dator. Nu vill de också ta steget in i dina kläder. Därför blir 2014 året då vi klär oss i teknik från topp till tå..Smarta klockor, smarta armband, smarta glasögon. För varje dag som går kommer det bara fler prylar[...]

Publicerad onsdag 23 april 2014

Tekniken tar sig in på bara kroppen

Teknikjättarna nöjer sig inte längre med att bara finnas i din mobil och din dator. Nu vill de också ta steget in i dina kläder. Därför blir 2014 året då vi klär oss i teknik från topp till tå..Smarta klockor, smarta armband, smarta glasögon. För varje dag som går kommer det bara fler prylar[...]

Publicerad onsdag 23 april 2014

Rapport-2014-6-Nya-regler-leksakers-sakerhet-kov.pdf

Rapport 2014:6Nya regler om leksakers säkerhet- samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, informationoch kontroll av de nya reglerna--2014:6 Nya regler om leksakers säkerhetKonsumentverket 2014Ansvarig handläggare: Anna Ekegren--InnehållsförteckningSammanfattning�ï[...]

Publicerad tisdag 22 april 2014

SICOMP Conference 2014

The 25th SICOMP Conference will take place in Piteå June 2-3, 2014.

Please have a look at the Conference program.

Conference home page

Welcome!

Official Partner

 

Tony Carlson doktor på LTU

Tony Carlson försvarade den 27 september 2013 sin avhandling om multifunktionella material på Luleå tekniska universitet.

Mer information om avhandlingen finns bl.a. på LTUs hemsida.

 

Test och Demo för nya produkter och tjänster

Leif Asp interviewed by Reuters

Please take part of Reuters interview with Leif Asp about the battery concept.

Dec 2012

Ny upplaga av Industrinytta från Swerea

Välkommen till Swerea SICOMP

Swerea SICOMP är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom materialområdet polymera fiberkompositer. Vi erbjuder tillämpad forskning, utvecklingsarbeten och utbildning i en internationell miljö. Till förfogande har vi spetskompetenser, utrustade kompositlaboratorier och ett omfattande internationellt nätverk genom alla pågående nationella och internationella samarbeten. Inom Swerea SICOMP finns resurser för forskning och utveckling av fiberarmerade komposit!

Kommersialisering av kolfiberbatterier

2013-08-14

Swerea SICOMP har utvecklat en patentsökt teknologiplattform för batterier. Konceptet ger mycket goda prestanda och möjlighet att forma batterierna till nästan helt valfria geometrier. Nu har vi inlet...