Nyheter

3D-tillverkning av högpresterande keramkomponenter

SwereaIVF i Mölndal har investerat i en unik 3D-maskin - den första i Norden i sittslag - för additiv tillverkning av keramiska komponenter med unik design ochhög materialkvalitet. 3D-maskinen, Cerafab 7500från Lithoz GmbH i Österrike baseras på stereolitografi och är den enda mas[...]

Publicerad torsdag 18 september 2014

3D-tillverkning av högpresterande keramkomponenter

SwereaIVF i Mölndal har investerat i en unik 3D-maskin - den första i Norden i sittslag - för additiv tillverkning av keramiska komponenter med unik design ochhög materialkvalitet. 3D-maskinen, Cerafab 7500från Lithoz GmbH i Österrike baseras på stereolitografi och är den enda mas[...]

Publicerad torsdag 18 september 2014

Swerea i 3d-projekt för gjuteriindustrin

Kortare ledtider och mer frihet vid formgivning. Det är förhoppningen för projektet ADDING som ska pröva 3D-printning av pressgjutningsverktyg. - Om vi lyckas ta steget fullt ut till 3D-printning av verktyg så skapar det ett ko[...]

Publicerad torsdag 18 september 2014

Test och Demo för nya produkter och tjänster

Leif Asp interviewed by Reuters

Please take part of Reuters interview with Leif Asp about the battery concept.

Dec 2012

Ny upplaga av Industrinytta från Swerea

Välkommen till Swerea SICOMP

Swerea SICOMP är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom materialområdet polymera fiberkompositer. Vi erbjuder tillämpad forskning, utvecklingsarbeten och utbildning i en internationell miljö. Till förfogande har vi spetskompetenser, utrustade kompositlaboratorier och ett omfattande internationellt nätverk genom alla pågående nationella och internationella samarbeten. Inom Swerea SICOMP finns resurser för forskning och utveckling av fiberarmerade komposit!

Nytt hartssystem utvecklat inom Hictac!

2014-06-12

Inom EU-projektet Hictac har ett nytt hartssystem utvärderats av Swerea SICOMP som nu kommer att säljas kommersiellt av Nexam Chemical. Det nya hartssystemet är främst tänkt att användas inom flyg- oc...