Nyheter

Forskar Grand Prix 2014: Åsa Lundevall, Swerea IVF vinner deltävling i Göteborg

städer med över 50 tävlande i Sveriges upplaga av Forskar Grand Prix 2014. Åsa Lundevall och Åsa Lauenstein deltar från Swerea IVF respektive Swerea SWECAST i delfinalen i Göteborg den 26 september. Ljudet från förväntansfulla [...]

Publicerad tisdag 21 oktober 2014

Swerea IVF certifierar hållbar produktion

Genom Swerea IVF har Segers Fabriker AB certifierat sin produktion enligt STeP. I och med detta blir de först ut i Sverige med certifieringen. Oeko-Tex® STeP står för "Sustainable Textile Production" och innebär hållbar produktion avseende miljöpåverkan, kvalitet och arbetsplatsförhållanden.[...]

Publicerad tisdag 21 oktober 2014

Swerea IVF certifierar hållbar produktion

Genom Swerea IVF har Segers Fabriker AB certifierat sin produktionenligt STeP. I och med detta blir de först ut i Sverige med certifieringen.Oeko-Tex® STeP står för "Sustainable Textile Production" och innebärhållbar produktion avseende miljöpåverkan, kvalitet ocharbetsplatsförhållanden.[...]

Publicerad tisdag 21 oktober 2014

Test och Demo för nya produkter och tjänster

Leif Asp interviewed by Reuters

Please take part of Reuters interview with Leif Asp about the battery concept.

Dec 2012

Ny upplaga av Industrinytta från Swerea

Välkommen till Swerea SICOMP

Swerea SICOMP är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom materialområdet polymera fiberkompositer. Vi erbjuder tillämpad forskning, utvecklingsarbeten och utbildning i en internationell miljö. Till förfogande har vi spetskompetenser, utrustade kompositlaboratorier och ett omfattande internationellt nätverk genom alla pågående nationella och internationella samarbeten. Inom Swerea SICOMP finns resurser för forskning och utveckling av fiberarmerade komposit!

Nytt hartssystem utvecklat inom Hictac!

2014-06-12

Inom EU-projektet Hictac har ett nytt hartssystem utvärderats av Swerea SICOMP som nu kommer att säljas kommersiellt av Nexam Chemical. Det nya hartssystemet är främst tänkt att användas inom flyg- oc...