Nyheter

3D-skrivare en viktig del av svensk industris framtid

Hajpen kring 3D-skrivare är enorm och det är lätt att ta till överord. Vad som verkligen döljer sig i det nya teknikområdet och hur det kan förändra Sveriges industri ska en nationell agenda reda ut. Arbetet leds av Umeå universitet.Under hela 2014 har ett intensivt arbete pågått för a[...]

Publicerad torsdag 02 oktober 2014

Nyheter

Facket i Hong Kong protesterar mot polisens brutalitet mot de tusentals människor som de senaste dagarna fredligt manifesterat för demokratiska val.14-10-01 Hållbart arbete istället för otrygga anställningar är en av IF Metalls viktigaste frågor. Ett stopp för otrygga [...]

Publicerad torsdag 02 oktober 2014

Tillförlitlighet och elektronikbyggsätt

Till Elektronikgruppen på Swerea IVF i Mölndal söker vi en person för att stärka vår kompetens inom tillförlitlighet och material- och felanalys för elektronikhårdvara. Du kommer inledningsvis att arbeta huvudsakligen med direkta kunduppdrag men även inom nationella och europeiska forskningsprojekt[...]

Publicerad onsdag 01 oktober 2014

Test och Demo för nya produkter och tjänster

Leif Asp interviewed by Reuters

Please take part of Reuters interview with Leif Asp about the battery concept.

Dec 2012

Ny upplaga av Industrinytta från Swerea

Välkommen till Swerea SICOMP

Swerea SICOMP är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom materialområdet polymera fiberkompositer. Vi erbjuder tillämpad forskning, utvecklingsarbeten och utbildning i en internationell miljö. Till förfogande har vi spetskompetenser, utrustade kompositlaboratorier och ett omfattande internationellt nätverk genom alla pågående nationella och internationella samarbeten. Inom Swerea SICOMP finns resurser för forskning och utveckling av fiberarmerade komposit!

Nytt hartssystem utvecklat inom Hictac!

2014-06-12

Inom EU-projektet Hictac har ett nytt hartssystem utvärderats av Swerea SICOMP som nu kommer att säljas kommersiellt av Nexam Chemical. Det nya hartssystemet är främst tänkt att användas inom flyg- oc...