Nyheter

Luleåföretag förbättrar batteriåtervinning

Varje år använder de svenska hushållen cirka 70 miljoner vanliga engångsbatterier. Vi är duktiga på att samla in dom för återvinning men dåliga på att ta tillvara alla värdefulla metaller i batterierna. Det ska Guozhu Ye på industriforskningsinstitutet Swerea Mefos i Luleå nu försöka ändra på: Repor[...]

Publicerad fredag 23 januari 2015

industry seminar on weight reduction

When will the Nobel prized super material graphene be used in cars and how can traditional materials develop to meet demands of reduced weight to reduce fuel consumption and emission of CO.nswers to these and other questions surrounding weight reduction (WRED) through new materials and cons[...]

Publicerad torsdag 22 januari 2015

metAl tRiCot

CAn ReDuCe Component.Weight by 40%.he collaboration is a little unique for The Swedish School of Textiles," they say. Tricot technicians Lars Brandin, Tommy Martinsson and Kristian Rödby are indeed used to challenges from different companies with new ideas, but it was the first time they[...]

Publicerad torsdag 22 januari 2015

  SICOMP Conference 2015

Call for Abstracts in opened until March 13, 2015. Welcome with your contribution!

Conference date: June 1-2, 2015 in Gothenburg

Welcome!

Svenskt kompositstipendium

För att öka intresset för kompositområdet har Stiftelsen SICOMP utlyst ett årligt stipendium på 20 000 SEK för bästa examensarbete.

Sök senast den 1 mars 2015!

Swerea Virtual Lab


Leif Asp interviewed by Reuters

Please take part of Reuters interview with Leif Asp about the battery concept.

Dec 2012

Test och Demo för nya produkter och tjänster

Ny upplaga av Industrinytta från Swerea

Välkommen till Swerea SICOMP

Swerea SICOMP är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom materialområdet polymera fiberkompositer. Vi erbjuder tillämpad forskning, utvecklingsarbeten och utbildning i en internationell miljö. Till förfogande har vi spetskompetenser, utrustade kompositlaboratorier och ett omfattande internationellt nätverk genom alla pågående nationella och internationella samarbeten. Inom Swerea SICOMP finns resurser för forskning och utveckling av fiberarmerade komposit!

Swerea SICOMPs forskning väcker internationellt intresse

2014-12-22

Swerea SICOMPs forskning inom strukturella batterier väcker stort internationellt intresse. Sedan Leif Asp och Emile Greenhalgh publicerade artikeln Structural Power Composites har denna blivit en ...