Nyheter

Produktionsutveckling och förändringsledning

platsSwerea IVF har en expanderande verksamhet inom produktionsutveckling, som i dagsläget spänner över allt från forsknings- och utvecklingsprojekt till utbildning, introducering och implementering på företag. Vi tar fram innovativa metoder för utveckling som bidrar till effektivare produktion[...]

Publicerad fredag 24 oktober 2014

Produktionsutveckling och förändringsledning

platsSwerea IVF har en expanderande verksamhet inom produktionsutveckling, som i dagsläget spänner över allt från forsknings- och utvecklingsprojekt till utbildning, introducering och implementering på företag. Vi tar fram innovativa metoder för utveckling som bidrar till effektivare produktion[...]

Publicerad fredag 24 oktober 2014

Program_infoträff SIO.pdf

Informationsträff om utlysningav stöd till strategiskainnovationsagendorFredag 28 november09.30Drop-in-fikaRosenlundsgatan 9, 2 tr.Stockholm10.00Om satsningen Strategiska innovationsområdenoch energiforskningBirgitta Palmberger, forskningsdirektörEnergimyndigheten10.30Om agenda[...]

Publicerad torsdag 23 oktober 2014

Test och Demo för nya produkter och tjänster

Leif Asp interviewed by Reuters

Please take part of Reuters interview with Leif Asp about the battery concept.

Dec 2012

Ny upplaga av Industrinytta från Swerea

Välkommen till Swerea SICOMP

Swerea SICOMP är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom materialområdet polymera fiberkompositer. Vi erbjuder tillämpad forskning, utvecklingsarbeten och utbildning i en internationell miljö. Till förfogande har vi spetskompetenser, utrustade kompositlaboratorier och ett omfattande internationellt nätverk genom alla pågående nationella och internationella samarbeten. Inom Swerea SICOMP finns resurser för forskning och utveckling av fiberarmerade komposit!

Nytt hartssystem utvecklat inom Hictac!

2014-06-12

Inom EU-projektet Hictac har ett nytt hartssystem utvärderats av Swerea SICOMP som nu kommer att säljas kommersiellt av Nexam Chemical. Det nya hartssystemet är främst tänkt att användas inom flyg- oc...