Nyheter

b1438655.pdf?major=1&minor=243213&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment

Material i kontakt med dricksvatten- myndighetsroller och ansvarsfrågorDelbetänkande av DricksvattenutredningenStockholm 2014SOU 2014:53--SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 StockholmOrdertelefon: 08-598 191 90E-post: order.fri[...]

Publicerad fredag 18 juli 2014

Operatören tar kontrollen

För att säkra förebyggande underhåll och kontroll lämnar man över den dagliga tillsynen till operatören. - Det är något som kommer allt mer, säger Björn Langbeck, projektledare och konsult inom montering på Swerea.- De enda t[...]

Publicerad torsdag 03 juli 2014

kunskapssammanstallning-over-introduktionen-av-elbilar.pdf

www.vti.se/publikationerVTI notat 21-2014Utgivningsår 2014Kunskapssammanställning överintroduktionen av elbilarChristina StaveAnnelie CarlsonHans AntonsonJan Wenäll--FörordVTI skriver i sin verksamhetsplan 2013 att "framtiden kommer att innebära ökade kravpå ett långsiktigt hållbart [...]

Publicerad onsdag 02 juli 2014

Industrins utmaningar

LIGHTer och Metalliska Material inbjuder till programkonferens.

Konferensen bjuder på två intressanta dagar med föredrag, workshops, match-making samt information om utlysningar hösten 2014. För mer information samt anmälan, se inbjudan.

Test och Demo för nya produkter och tjänster

Leif Asp interviewed by Reuters

Please take part of Reuters interview with Leif Asp about the battery concept.

Dec 2012

Ny upplaga av Industrinytta från Swerea

Välkommen till Swerea SICOMP

Swerea SICOMP är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom materialområdet polymera fiberkompositer. Vi erbjuder tillämpad forskning, utvecklingsarbeten och utbildning i en internationell miljö. Till förfogande har vi spetskompetenser, utrustade kompositlaboratorier och ett omfattande internationellt nätverk genom alla pågående nationella och internationella samarbeten. Inom Swerea SICOMP finns resurser för forskning och utveckling av fiberarmerade komposit!

Nytt hartssystem utvecklat inom Hictac!

2014-06-12

Inom EU-projektet Hictac har ett nytt hartssystem utvärderats av Swerea SICOMP som nu kommer att säljas kommersiellt av Nexam Chemical. Det nya hartssystemet är främst tänkt att användas inom flyg- oc...