Publikationer

Swerea ger kontinuerligt ut publikationer tillgängliga för nedladdning. Aktuella kundtidningar, nyhetsbrev, broschyrer, rapporter och böcker hittar du i nedanstående lista. Övriga rapporter och böcker finns för nedladdning och köp via Swereas E-handel och Rapportdatabas.

Vetenskapliga publikationer
Ett stort antal vetenskapliga artiklar och avhandlingar publiceras årligen av forskarna på Swerea. Vi deltar även i en rad konferenser och bidrar med en mängd konferensbidrag. På sidorna Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST finner du forskarnas senaste publicering.

Du kan också söka på Swerea och våra medarbetare i vetenskapliga databaser.

Publikation Författare År Typ
Additive tillverkning (3D) Download Joakim Ålgårdh 2016 Broschyrer

No abstract available.

Avancerad mekanisk provning Download Taina Vuoristo 2016 Broschyrer

No abstract available.

GLUS - Investigate microstructural conditions such grain size, texture and phase transformations in-situ during heating or derformation Download Peter Lundin 2016 Broschyrer

Swerea KIMAB has developed a technique which makes it possible to investigate microstructural conditions such grain size, texture and phase transformations in-situ during heating and/or deformation. GLUS® is a combination of in-situ measurements with LUS (laser ultrasonics) during testing in a thermo-mechanical annealing simulator (GLEEBLE).

Katodiskt skydd Download Andrew Gordon 2016 Broschyrer

No abstract available.

Kemisk analys Download Michael Granfors 2016 Broschyrer

No abstract available.

Kurskatalog Swerea SWECAST 2016 Download Swerea SWECAST 2016 Broschyrer

No abstract available.

Medlemsprogram och nätverk inom korrosion - Genom att samla olika aktörer med intressen i samma forskningsområde, har vi möjlighet att finna effektiva lösningar på gemensamma utmaningar. Engelska. Download Swerea KIMAB & IC 2016 Broschyrer

No abstract available.

Multimaterialkonstruktion - I en multimaterialkonstruktion drar du nytta av olika materials funktioner i en produkt. Download Karl Fahlström 2016 Broschyrer

No abstract available.

Rostskyddsmålning Download Björn Tidbeck 2016 Broschyrer

No abstract available.

Swerea delårsrapport - 2016/06 Download Swerea 2016 Finansiell information

No abstract available.

Swerea delårsrapport - 2016/03 Download Swerea 2016 Finansiell information

No abstract available.

Swerea KIMAB:s rapportdatabas Swerea KIMAB 2016 Rapporter

Öpna rapporter och böcker utgivna av Swerea KIMAB.

Vet du vad ditt vatten innehåller? Download Peter Lundin 2016 Broschyrer

No abstract available.

Virtuella metoder Download Niclas Stenberg 2016 Broschyrer

No abstract available.

Framtidens industri - vart vi är på väg och varför Download Swerea 2015 Rapporter

Vad behövs för att göra svensk industri konkurrenskraftig i ett framtidsperspektiv? Swerea genomförde under våren 2015 en studie om framtidens industri med fokus på drivkrafter, trender och scenarier som påverkar svenskbaserad industris konkurrenskraft. Resultaten från denna studie, som gjordes i samarbete med Kairos Future, vill vi förmedla till svensk industri.

Handbok i Rostskyddsmålning Swerea KIMAB 2015 Böcker

Föregångaren från 1999 har reviderats till följd av lagändringar, den tekniska utvecklingen och samhällsutvecklingen. Boken kostar 700 kr exklusive moms och frakt. Du kan beställa den genom att skicka ett e-brev till library [at] swerea.se

Information om Kemikaliegruppen Download Swerea IVF 2015 Broschyrer

No abstract available.

Kurskatalog Swerea KIMAB Download Swerea KIMAB 2015 Broschyrer

No abstract available.

Material i kontakt med dricksvatten Download Swerea KIMAB 2015 Broschyrer

No abstract available.

Polymers in Corrosive Environments Download Swerea KIMAB 2015 Broschyrer

No abstract available.

Pretreatment and agglomeration Download Swerea MEFOS 2015 Broschyrer

Our agglomeration lab provides the industry with research and development services in agglomeration and pretreatment. This includes everything from product development of fine-grained raw materials to recycling of metal-bearing residual products such as sludges and dust. Higher material efficiency is ever more important.

Produktblad - Livscykelanalys för kunskapstörstande Download Mats Zackrisson, Sandra Roos 2015 Rapporter

No abstract available.

Stål och värmebehandling - En handbok Torsten Holm, Pelle Olsson, Eva Troell 2015 Böcker

Stål är världens mest använda konstruktionsmaterial. Egenskaperna går att variera inom vida gränser genom olika val av stålsort och värmebehandlingsmetod. ”Stål och värmebehandling” behandlar allt från metallografi, stålsorter, värmebehandlingsmetoder och materialprovning till utrustningar, närliggande processer, säkerhet och miljö. Exempel på värmebehandlingsmetoder som tas upp är sätthärdning, induktionshärdning, nitrerprocesser, anlöpning och glödgningsmetoder.

Boken är avsedd att fungera både som handbok i det dagliga arbetet för exempelvis konstruktörer och värmebehandlare och som utbildningsmaterial på företag, högskolor och universitet. Målgruppen är konstruktörer, värmebehandlingsingenjörer, produktionsberedare, förmän, operatörer, studenter, lärare och forskare.

Swerea 3D3 - 3D-printing at Swerea Download Swerea 2015 Broschyrer

Projektet Swerea 3D3 är en koncerngemensam satsning inom materialteknik och produktionsteknologi för utveckling av additiv tillverkning, också kallad 3D-printing. I denna broschyr får du en överblick av våra kunskaper och vad vi kan hjälpa dig med när det gäller 3D-tekniken.

Swerea delårsrapport - 2015/09 Download Swerea 2015 Finansiell information

No abstract available.

Sidor