skärande bearbetning

Skärande bearbetning och formning

Vår forskning på skärande bearbetning samlar industriell toppkompetens inom området. Här möts både ståltillverkare, skärtillverkare och tillverkningsindustri.

Swerea har inte bara stor kunskap inom området skärande bearbetning. Vi ger dig även tillgång till ett nätverk där forskning inom skärande bearbetning är integrerat med bland annat metallografi, legeringsutveckling, ståltillverkning, mekanisk provning av komponenter, FEM-modellering av materialflöde och oförstörande provning.

Projekt inom skärande bearbetning

Swerea skapar och deltar i flera olika forskningsprojekt med fokus på skärande bearbetning. Dels inom våra egna medlemsprogram men även i projekt som finansieras av till exempel Vinnova och RFCS-projekt. Exempel på aktuella projekt är:

  • MACHINOPT  (Machinability improvement of high performance clean steels by optimization of non-metallic inclusions). Vinnova
  • Hard part turning of carburizing steels suited for automotive applications. Medlemsprogram
  • High speed filming in cutting technology. Medlemsprogram
  • Advanced quick-stop technique using the Buda method. Medlemsprogram
  • Industrial perforation of lightweight materials. Vinnova
  • MAC D  (Steel design and high speed machining aspects in the transition from case hardening to induction hardening of automotive transmissions). RFCS
  • FFI SMART (Sustainable manufacturing of future transmission parts) – Machinability of high performance steels for gears. Vinnova

Kontakt och mer information

Thomas Björk

Thomas Björk

Phone: 
+46 (0)8-440 48 12
Swerea KIMAB