(FE) Finita Elementsimulering

Swerea har mångårig erfarenhet av Finita Elementsimulering (FE) som helhetsleverantör av tjänster inom virtuell material-, produkt- och processutveckling.

Expertkunskap inom virtuell utveckling

Ordet simulering är flitigt använt i vitt skilda sammanhang och har olika betydelse för olika personer. Det kan innebära flöden i en verkstad för någon, en annan tänker på luftflödet kring vingarna på ett flygplan medan en tredje tänker på uppkomna spänningar i en belastad komponent. Gemensamt för samtliga simuleringar är dock att man med hjälp av en datormodell kan återskapa vad som händer i verkligheten och på så sätt öka förståelsen och optimera produkter och processer.

Hur används FE-simulering?

FE-simulering är ett kraftfullt virtuellt verktyg som kan användas för att reducera kostnader och ledtider vid produkt- och processframtagning, förbättra prestanda t ex genom viktreduktion och studera alternativa materialval. Utöver detta kan man verifiera hållfasthet, funktion och robusthet för komponenter och system.

Dessutom kan FE-simuleringar användas för att studera hur störningskänslig en tillverkningsprocess är genom att inom specificerade intervall variera de parametrar som styr utfallet av processen.

Mer information