Elektronikutveckling

Nya avancerade materialval och snabbare implementering av ny teknik innebär att större krav ställs på hållbarhet och livslängd på elektronikhårdvara. Inom området elektronik har vi lång erfarenhet av utveckling, tillförlitlighet, tillverkning och byggsätt för elektronik och ligger i framkant när det gäller solcellsutveckling.

Swerea arbetar med problemställningar för elektronik ibland annat i data, telekom och fordon. Kort tid till marknaden och högre produkttillförlitlighet av blir allt viktigare för företags konkurrenskraft. Avgörande för framgång vid introduktion av nya produkter är att man så tidigt som möjligt fångar upp, identifierar, analyserar och åtgärdar eventuella svagheter i produkt och tillverkning.

Provning och felanalys

Vårt expertområde omfattar material- och felanalys, tillförlitlighetstestning, val av elektronikbyggsätt och processvalidering. Denna kompetens, kombinerat med ett avancerat laboratorium, står till ditt förfogande. Vi har välutrustade laboratorier samt gedigen erfarenhet av provning och felanalys av elektroniska komponenter, vi erbjuder bland annat:

  • HALT/ HASS och vibrationsprovning
  • Livslängdsprovning av elektronikhårdvara och miljötestning
  • Klimatkammare för temperaturcykling och miljötestning
  • Mekanisk chocktestning av elektriska lödfogar
  • Kvalitetssäkring och testning av elektroniska kontakter
  • Tribologi

Elektromagnetisk kompabilitet

EUs EMC-direktiv (Electromagnetic Compatibility) innebär säkerställande av störningsfriheten hos elektronik. Vid våra EMC-laboratorier i Mölndal, Stockholm och Malmö kan företag testa produkter under utveckling för att säkerställa att produkterna uppfyller EMC-direktivet.

Mer information

Kontakt och mer information

Dag Andersson

Phone: 
+46 (0)31-706 61 41
Swerea IVF

Zolt Toth-Pal

Zsolt Toth-Pal

Phone: 
+46 (0)8-674 17 32
Swerea KIMAB