Polymera material i korrosiva miljöer

Plaster och gummi används idag som konstruktionsmaterial i bl.a. starkt korrosiva miljöer, men också dessa material utsätts för korrosion. Swerea KIMABs insatser är inriktade på att lära känna de polymera materialens korrosionsegenskaper i olika miljöer och hur dessa egenskaper påverkar materialens användningsmöjligheter.

Verksamheten omfattar bl.a. kvalitetsaspekter och korrosionshärdigheten hos olika typer av PVC, fluorplaster, propenplast och fiberarmerad plast. Vidare handlar det om utveckling av nya undersöknings- och provningsmetoder samt om användning av polymera material inom bl.a.kemisk industri, stål- och ytbehandlingsindustrin, pappers- och massaindustrin, medicinsk industri och inom kärnkraftsbranschen.

Inom segmentet vatten och avlopp har vi fått utökad verksamhet när det gäller svetsning i plast, både när det gäller provning och utbildning. Inom detta segment jobbar vi även med materialfrågor och provning vad gäller t ex relining och desinfektion.

Vi erbjuder

 • Uppdragsforskning
  - Konsultation och rådgivning vid t ex materialval
  - Haveriutredningar
 • Test av polymera material för korrosiv miljö, såväl i laboratoriemiljö som i fält
 • Support vid bedömning av livslängd
 • Kvalitetssäkring
 • Inspektioner av processutrustning
 • Oberoende undersökningar
 • Framtagning och genomförande av utbildningar
 • Deltagande i vårt industrinätverk för företag som säljer och använder polymera material och utrustningar i korrosiva miljöer
 • Litteratursökning