Textilier

Efterfrågan på hållbara och kemikaliefria textilier med låg produktionskostnad ökar och det behövs nya sätt att tänka kring fibrer och den textila råvaran. Swerea bedriver forskning och utveckling av textiler med över 400 analys- och provningsmetoder i norra Europas mest omfattande textila laboratorier.

I samarbete med industrin påverkar vi i hela kedjan, från råvara till massa, vidare till tråd och textil, men också från återvunna textilier till ny textil. Med metoder som våtspinning, smältspinning och elektrospinning kan vi stötta dig i utvecklingen av nya textila produkter från biobaserade råvaror till exempel från cellulosa från skogen.

Funktionella, tekniska och smarta textilier

Vi har kompetens inom området funktionella fibrer med fokus på temperaturreglerande fibrer som kan vara elektriskt ledande, piezoelektriska fibrer samt elektrospunna nanofibrer för applikationer inom biomedicin. Vi har även stor kunskap kring tekniska textilier. Teknikerna omnämns ofta som smarta textilier, där ett exempel på användningsområde kan vara att utveckla kläder med sensorer som kan mäta hjärtslag hos patienter i sjukvården.

Hur kan vi hjälpa dig?

Med djup kompetens inom textilkemi erbjuder vi analys, utvärdering och rådgivning på en befintlig textil produkt eller i utvecklingen av ny och självklart är vi ackrediterade. Vi hjälper dig att kvalitetssäkra och certifiera textila produkter.

Kontakt och mer information

Pernilla Walkenström

Phone: 
+46 (0)31 706 63 23
Swerea IVF