Nyheter

Nya metoder för hantering av miljöfarliga vrak

Publicerad fredag 15 augusti 2014

s/s Storskär ett levande teknikmuseum

Publicerad onsdag 07 maj 2014

Årets kiselkarbidkonferens i tre dagar

Publicerad tisdag 06 maj 2014

Kurser & Konferenser

Internationell Svetsingenjörsutbildning IWE
4 september-juni 2015

Korrosionslära
Del 1: 23-26 september i Kista
Del 2: 21-23 oktober i Kista

Elektriska kontakter - seminarium
30 oktober i Kista

Skadeutredning & grundorsaksanalys
27-29 oktober i Kista

Inspektion av rostskyddsmålning
1-5 december 2014 i Kista

16th Nordic Corrosion Congress
May 20 - 22, 2015, Stavanger, Norway

Industrinytta från Swerea


Ett urval goda exempel 2014

Industrinytta på vetenskaplig grund

Vi utvecklar och förbättrar helhetslösningar för material- och korrosionsforskning. Vår styrka är tillämpad forskning med kundnyttan i fokus.

Återigen finns en förteckning över våra rapporter på vår webplats. Vår förhoppning är att detta är en stor tillgång och tjänst för dig som kund.

”Jag vill överträffa kundens förväntningar”

2014-04-10

Ingenjörsintresset har han med sig från barndomen och företagsvisionerna har han utvecklat under åren inom företaget. Nu vill han sätta Swerea ännu tydligare på kartan. Det handlar om Göran Carlsson, ...