Nyheter

Välbesökt på Elektronik 2015

Publicerad fredag 17 april 2015

3D-printing blommar

Publicerad tisdag 14 april 2015

Industrinytta från Swerea

Kalendarium

   Konferenser och seminarium

2015-04-14
Biobaserade material för framtiden
Seminarium, Borås

2015-04-14--15
Elektronikmässan 2015
Konferens, Göteborg

2015-05-05
Techtextil
Textilmässa, Frankfurt

2015-05-20--21
Mötesplats för framtidens framgångsrika verkstäder
Konferens, Katrineholm

2015-04-26
Processvätskor för härdning
Seminarium, Göteborg

2015-05-25
ENIG - energikonferens 2015
Konferens, Jönköping

Välkommen till Swerea IVF

Swerea IVF erbjuder avancerade forsknings- och konsulttjänster till den tillverkande och produktutvecklande industrin, med målet att snabbt få in ny teknik och nya metoder i praktisk användning hos våra kunder. Såväl offentliga institutioner som enskilda företag vänder sig till oss för att utveckla framtidens resurseffektiva produkter och processer.

Vi är en del av Swerea-koncernen, som samlar de svenska forskningsinstituten inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik.

Kemikalieverktyg utvecklat på Swerea är i topp 10

2015-04-15

De mest användbara verktygen för att utvärdera och bedöma kemikalier i material, processer och produkter är identifierade. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har listat verk...