Välkommen till Swerea IVF

Swerea IVF erbjuder avancerade forsknings- och konsulttjänster till den tillverkande och produktutvecklande industrin, med målet att snabbt få in ny teknik och nya metoder i praktisk användning hos våra kunder. Såväl offentliga institutioner som enskilda företag vänder sig till oss för att utveckla framtidens resurseffektiva produkter och processer.

Vi är en del av Swerea-koncernen, som samlar de svenska forskningsinstituten inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik.

Swerea satsar på industriell arbetsmiljö

2015-02-03

Industriell arbetsmiljö är ett nytt koncerngemensamt projekt som ytterst syftar till att möjliggöra hållbar, konkurrenskraftig och attraktiv svensk industri. Genom projektet kommer vi att profilera Sw...