Nyheter

Framtida yrkesval - nya normer

Publicerad måndag 15 september 2014

Forskningen går till skogs för tekobranschen

Publicerad torsdag 11 september 2014

Världsnamn inom 3D-printing kommer till Elmia

Publicerad torsdag 11 september 2014

Nya versionen av Industrinytta ute nu!

Utveckling och trender inom 3D-printing


Sven Karlsson, Swerea IVF
berättar. Läs artikel.

Välkommen till Swerea IVF

Swerea IVF erbjuder avancerade forsknings- och konsulttjänster till den tillverkande och produktutvecklande industrin, med målet att snabbt få in ny teknik och nya metoder i praktisk användning hos våra kunder. Såväl offentliga institutioner som enskilda företag vänder sig till oss för att utveckla framtidens resurseffektiva produkter och processer.

Vi är en del av Swerea-koncernen, som samlar de svenska forskningsinstituten inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik.

Swerea IVF 50 år

Femtio år har gått sedan IVF grundades 1964. Under dessa år har företaget levererat teknisk utveckling och implementerat ny teknik i nära samarbete med den svenska industrin. Läs artikel.

Framtida yrkesval – nya normer

2014-09-15

Vad behövs för att inspirera ungdomar att välja utbildningar och yrken som näringslivet behöver? I projektet Framtida yrkesval planeras samarbeten att utvecklas som ger företag, skolor och ungdomar ny...