Nyheter

RISE i Almedalen 2014

Publicerad onsdag 09 juli 2014

Operatören tar kontrollen

Publicerad torsdag 03 juli 2014

Nya versionen av Industrinytta ute nu!

Utveckling och trender inom 3D-printing


Sven Karlsson, Swerea IVF
berättar. Läs artikel.

Välkommen till Swerea IVF

Swerea IVF erbjuder avancerade forsknings- och konsulttjänster till den tillverkande och produktutvecklande industrin, med målet att snabbt få in ny teknik och nya metoder i praktisk användning hos våra kunder. Såväl offentliga institutioner som enskilda företag vänder sig till oss för att utveckla framtidens resurseffektiva produkter och processer.

Vi är en del av Swerea-koncernen, som samlar de svenska forskningsinstituten inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik.

Swerea IVF 50 år

Femtio år har gått sedan IVF grundades 1964. Under dessa år har företaget levererat teknisk utveckling och implementerat ny teknik i nära samarbete med den svenska industrin. Läs artikel.

Nya miljökrav gäller alla – drar du nytta av dem?

2014-05-27

Genom projektet ELEEN hjälper Swerea IVF småföretag att klara befintliga och kommande direktiv och vända dem till sin fördel. – Många verkar inte ha en aning om att lagstiftningen i hög grad kommer a...