Nyheter

Mall för miljöutredningar i ny utgåva

Publicerad torsdag 23 oktober 2014

Swerea IVF certifierar hållbar produktion

Publicerad tisdag 21 oktober 2014

Lean lyfter företag

Publicerad måndag 20 oktober 2014

Större krav på företag


Sten Grahn, Swerea IVF
berättar. Läs artikel!

Nya versionen av Industrinytta ute nu!

Välkommen till Swerea IVF

Swerea IVF erbjuder avancerade forsknings- och konsulttjänster till den tillverkande och produktutvecklande industrin, med målet att snabbt få in ny teknik och nya metoder i praktisk användning hos våra kunder. Såväl offentliga institutioner som enskilda företag vänder sig till oss för att utveckla framtidens resurseffektiva produkter och processer.

Vi är en del av Swerea-koncernen, som samlar de svenska forskningsinstituten inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik.

Swerea IVF 50 år

Femtio år har gått sedan IVF grundades 1964. Under dessa år har företaget levererat teknisk utveckling och implementerat ny teknik i nära samarbete med den svenska industrin. Läs artikel.

Swerea IVF certifierar hållbar produktion

2014-10-21

Genom Swerea IVF har Segers Fabriker AB certifierat sin produktion enligt STeP. I och med detta blir de först ut i Sverige med certifieringen. Oeko-Tex® STeP står för ”Sustainable Textile Production” ...