Välkommen till Swerea IVF

Swerea IVF erbjuder avancerade forsknings- och konsulttjänster till den tillverkande och produktutvecklande industrin, med målet att snabbt få in ny teknik och nya metoder i praktisk användning hos våra kunder. Såväl offentliga institutioner som enskilda företag vänder sig till oss för att utveckla framtidens resurseffektiva produkter och processer.

Vi är en del av Swerea-koncernen, som samlar de svenska forskningsinstituten inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik.

Framtidens skogsindustriella materialforskning intresserar kungen

2014-12-12

Kerstin Jedvert, forskare inom funktionella cellulosafibrer på Swerea IVF, deltog i seminariet "Framtidens skogsindustriella materialforskning" som hölls på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) den 8 dec...