Nyheter

Brus försenar produktutvecklingen i onödan

Publicerad torsdag 26 mars 2015

Tjänster förnyar industrin

Publicerad onsdag 18 mars 2015

Biobaserade material

Kalendarium

   Konferenser och seminarium

2015-04-14
Biobaserade material för framtiden
Seminarium, Borås

2015-04-14--15
Elektronikmässan 2015
Konferens, Göteborg

2015-05-20--21
Mötesplats för framtidens framgångsrika verkstäder
Konferens, Katrineholm

2015-04-26
Processvätskor för härdning
Seminarium, Göteborg

2015-05-25
ENIG - energikonferens 2015
Konferens, Jönköping

Industrinytta från Swerea

Välkommen till Swerea IVF

Swerea IVF erbjuder avancerade forsknings- och konsulttjänster till den tillverkande och produktutvecklande industrin, med målet att snabbt få in ny teknik och nya metoder i praktisk användning hos våra kunder. Såväl offentliga institutioner som enskilda företag vänder sig till oss för att utveckla framtidens resurseffektiva produkter och processer.

Vi är en del av Swerea-koncernen, som samlar de svenska forskningsinstituten inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik.

Swerea IVF framtidssäkrar svensk industris förnyelseförmåga

2015-03-09

Satsningen ”Framtidssäkrad förnyelseförmåga” ska stödja svensk industri att beakta framtida utmaningar och ta fram mer hållbara kunderbjudanden. Kompetenser som ekodesign, produktutveckling, integreri...