Välkommen till Swerea IVF

Swerea IVF erbjuder avancerade forsknings- och konsulttjänster till den tillverkande och produktutvecklande industrin, med målet att snabbt få in ny teknik och nya metoder i praktisk användning hos våra kunder. Såväl offentliga institutioner som enskilda företag vänder sig till oss för att utveckla framtidens resurseffektiva produkter och processer.

Vi är en del av Swerea-koncernen, som samlar de svenska forskningsinstituten inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik.

Swerea IVF 50 år

Femtio år har gått sedan IVF grundades 1964. Under dessa år har företaget levererat teknisk utveckling och implementerat ny teknik i nära samarbete med den svenska industrin. Läs artikel.

Forskar Grand Prix: Åsa Lundevall vinner deltävling

2014-10-02

9 städer med över 50 tävlande i Sveriges upplaga av Forskar Grand Prix 2014. Åsa Lundevall och Åsa Lauenstein deltar från Swerea IVF respektive Swerea SWECAST i delfinalen i Göteborg den 26 september.