News

Hitta guld i den industriella spillhögen

[...] or på lika resurseffektiva och lönsamma sätt. I framtidens industri är alla företag både köpare och säljare av råvaror.Mats Sundgren, vd Swerea Mefos

Posted Monday 18 May 2015

Ska förvandla masugnsgas till miljövänligt bränsle

[...]:35-Ett forskningsprojekt inom EU ska förvandla masugnsgas från SSAB till ett högvärdigt och miljövänligt bränsle.Foto: Lars Vaksjö / SSABDet ärMEFOS som nu får 7,6 miljoner euro, cirka 70 miljoner kronor för att bygga en försöksanläggning. Det skriver affarerinorr.se.Projektet går ut på att omvandla masugnsgas till ett bränsle bestående av vätgas och kvävgas, som inte sk[...]

Posted Wednesday 13 May 2015

 

SCANMET V
5th International Conference
on Process Development in
Iron and Steelmaking

including: 2nd International
Process Integration Forum
for the Steel Industry

12-15 June 2016
Luleå, Sweden

www.scanmet.info

 

Welcome to Swerea MEFOS

We create, refine and convey research results in process metallurgy, heating, metalworking, the environment and energy technology. Our customers are found in the steel, iron, alloy and base metal industries as well as among environmental companies and equipment suppliers. We carry out applied research to meet customer needs for technology and expertise and contribute to economic and competitive production.

 

Latest news

Vinnova finances Wind Power Test Center

2013-12-05

Swerea MEFOS has been granted 3 million Swedish Kronor for the project, ”Test Center for Wind Power in Cold Climates”. The funding comes from Vinnova’s investments in test beds within environmental en...