News

Stark råvaruforskning i Luleå ger miljonprojekt

[...] är en av sex orter som får ansvar för en del av satsningen, en satsning som väntas ge högre konkurrenskraft, nya företag och nya kvalitativa jobb.Swerea MEFOS har haft en betydande roll i arbetet bakom RawmatTERS. Konsortiet spänner över hela värdekedjan och ses som det starkaste partnerskap so [...]

Posted Friday 19 December 2014

Aktiverad koks minskar energianvändning i masugn

[...] den 27 november 2014 - Medlemsnyhet Swerea MEFOS visar i omfattande studie hur egenskaper hos koks utvecklas och förändras i masugnens olika delar. Ett viktigt resultat som industrin kan använda i utveckling av klimatvänlig energi [...]

Posted Thursday 27 November 2014

Medlemskap lyfter forskningsfrågor inom råmaterial och metallurgi

[...] För att öka närvaron på den europiska arenan har Swerea MEFOS gått med i European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources (ETPSMR).Swerea MEFOS deltar aktivt i flera internationella samarbeten för påve [...]

Posted Tuesday 25 November 2014

Swerea MEFOS tar täten för att återvinna mer av våra batterier

Swerea MEFOS tar täten för att återvinna mer av våra batterier. Swerea MEFOS tar täten för att återvinna mer av våra batterier den 23 oktober 2014 - Medlemsnyhet Energimyndigheten [...]

Posted Thursday 23 October 2014

Welcome to Swerea MEFOS

We create, refine and convey research results in process metallurgy, heating, metalworking, the environment and energy technology. Our customers are found in the steel, iron, alloy and base metal industries as well as among environmental companies and equipment suppliers. We carry out applied research to meet customer needs for technology and expertise and contribute to economic and competitive production.

 

Latest news

Vinnova finances Wind Power Test Center

2013-12-05

Swerea MEFOS has been granted 3 million Swedish Kronor for the project, ”Test Center for Wind Power in Cold Climates”. The funding comes from Vinnova’s investments in test beds within environmental en...