News

Prevas: Prevas hjälper Ovako att minska energiförbrukningen

[...] tillsammans med branschorganisationerna Jernkontorets (svenska stålindustrins branschorganisation) och Metallurgical Research Institute AB (Swerea MEFOS, där Prevas är medlem). FOCS är ett styrsystem som är ledande på marknaden för överordnad ugnsstyrning. - Vi är mycket glada för ordern som [...]

Posted Wednesday 18 June 2014

Forskningsinstitutet Sicomp fyller 25 år

[...] et Sicomp i Öjebyn fyller 25 år och firar bland annat genom en internationell konferens med deltagande forskare från elva länder den 2 och 3 juni.Swerea Sicomp, som idag är det fullständiga namnet, är ett internationellt ledande institut på kompositforskning.De största råvarorna inom komposi [...]

Posted Monday 02 June 2014

Swerea MEFOS is co-organiser of

The First International Symposium on Development of Rare Earths

July 15-20, 2014, Baotou, China

Welcome to Swerea MEFOS

We create, refine and convey research results in process metallurgy, heating, metalworking, the environment and energy technology. Our customers are found in the steel, iron, alloy and base metal industries as well as among environmental companies and equipment suppliers. We carry out applied research to meet customer needs for technology and expertise and contribute to economic and competitive production.

 

Latest news

Vinnova finances Wind Power Test Center

2013-12-05

Swerea MEFOS has been granted 3 million Swedish Kronor for the project, ”Test Center for Wind Power in Cold Climates”. The funding comes from Vinnova’s investments in test beds within environmental en...