News

Grönare järntillverkning med biogas

[...] till tillverkningsstället. I BioDri samarbetar Luleåforskarna med LKAB, Energitekniskt centrum i Piteå, ETC, Sveaskog, Billerud, Höganäs och MEFOS. Carl-Eric Grip och forskarkollegan Andrea Toffolo utreder och bygger modeller för hur man tar fram den stora mängd biomassa som krävs. Tillsamm [...]

Posted Friday 13 February 2015

Luleåföretag förbättrar batteriåtervinning

[...] in dom för återvinning men dåliga på att ta tillvara alla värdefulla metaller i batterierna. Det ska Guozhu Ye på industriforskningsinstitutet Swerea Mefos i Luleå nu försöka ändra på: Reporter Emil Östlund, P4 Norrbotten. [...]

Posted Friday 09 January 2015

Ny teknik ska minimera Europas vanadinimport

[...] nuari 2015 - Medlemsnyhet Vinnova har inom satsningen ERA‐MIN beviljat Swerea MEFOS 3 miljoner kronor för ett projekt för utvinning av vanadin. Målet [...]

Posted Thursday 08 January 2015

Sverige framgångsrikt i internationellt program inom råmaterial

[...] koordinerar VINNOVAs insatser när det gäller svensk forskning och innovation inom gruv och mineral.Det är Chalmers, Uppsala universitet och Swerea MEFOS som kommer att koordinera de tre svenskledda projekt som nu får finansiering under tre år.- Det här är kvitto på hur starkt den svenska forskn [...]

Posted Monday 22 December 2014

Welcome to Swerea MEFOS

We create, refine and convey research results in process metallurgy, heating, metalworking, the environment and energy technology. Our customers are found in the steel, iron, alloy and base metal industries as well as among environmental companies and equipment suppliers. We carry out applied research to meet customer needs for technology and expertise and contribute to economic and competitive production.

 

Latest news

Vinnova finances Wind Power Test Center

2013-12-05

Swerea MEFOS has been granted 3 million Swedish Kronor for the project, ”Test Center for Wind Power in Cold Climates”. The funding comes from Vinnova’s investments in test beds within environmental en...