Kalendarium

15/02/26 
3D-seminarium
Seminarum, Luleå (Swerea MEFOS) 

15/03/02 
Industriell arbetsmiljö och kobolt
Workshop, Kista

15/03/03
Sustainable Business Day
Konferens, Stockholm

15/03/03 - 4
Managing aging plants
Konferens/Mässa, Dusseldorf

15/03/12
Lean Produktuveckling (LPD)
Seminarie, Västerås (Swerea IVF) 

15/03/25

Nätverket för Ekodesign
Nätverksträff, Helsingborg

15/03/25 - 26
Grundläggande material- och korrosionslära
Kurs, Stockholm (Swerea KIMAB) 

15/05/20 - 22
16th Nordic Corrosion Congress
Kongress, Stavanger, Norway

15/06/01 - 2
SICOMP Conference
Konferens, Göteborg (Swerea SICOMP)

15/06/02 - 5
CeoCor 2015
Mässa, Stockholm  (Swerea KIMAB) 

Test och Demo för nya produkter och tjänster

Industrinytta från Swerea

Exempel på forskning från Swerea

 

OPTYPE - tryckstyrningssystem lyfter järnet
-
Industrinytta från Swerea

 
Efterfrågan på produkter i gjutjärn ökar globalt. Hur kan Sveriges gjuterier behålla och öka sin konkurrenskraft? Swerea utvecklar tryckstyrningssystem för gjutning underifrån, ett tekniskt försprång för energibesparing.

 

Läs mer

 

 

Framtidssäkrad industrinytta

Innovation är drivkraften – målen är konkurrenskraft, lönsamhet och hållbar framtid.
Vi inom Swerea-koncernen arbetar på vetenskaplig grund för att skapa industrinytta tillsammans med industri och medlemsföretag inom material-, process-, produktionsteknik och produktframtagning.

Vill du möta framtiden med oss? Välkommen!
 

Områden i Fokus

l Swerea 3D

l Swerea Virtual Lab

l Swerea Industriell återvinning

l Swerea SME

l Swerea Ekodesign

l Swerea Lättvikt

l Swerea Windmill

 

Revolution eller evolution – hög tid att satsa på 3D

2015-02-12

Vad krävs det för att utveckla svensk industris konkurrenskraft? Det var den huvudsakliga frågeställningen på Industridagen 2015. Automation och digitalisering pekades ut som en del av svaret där 3D-t...