Smart svetscell

Yrkesstoltheten blomstrar!

  • Leverans i rätt tid med rätt kvalitet.
  • Inga onödiga mellanlager.
  • Automation med rätt nivå.
  • Snabba omställningar
  • Ljusbågen tänder och går bra
  • Inga efterjusteringar behövs.

Kalendarium

15/05/06
Rostfritt stål i byggnader och infrastruktur
Seminarie, Kista (Swerea KIMAB) 

15/05/08
Korrosionskurs
Kurs, Göteborg (Swerea KIMAB)

15/05/20 - 22
16th Nordic Corrosion Congress
Kongress, Stavanger, Norway

15/05/20 - 21
Mötesplats för framtidens framgångsrika verkstäder
Konferens, Katrineholm

15/05/25
ENIG - energikonferens 2015
Konferens, Jönköping

15/05/25 - 27
ISiCPEAW 2015
Workshop, Stockholm

15/06/01 - 2
SICOMP Conference
Konferens, Göteborg (Swerea SICOMP)

15/06/04
Open Workshop within MAID Project
Workshop, Stockholm

15/06/02 - 5
CeoCor 2015
Mässa, Stockholm  (Swerea KIMAB) 

Test och Demo för nya produkter och tjänster

Industrinytta från Swerea

Exempel på forskning från Swerea

 

Utveckling av elbil i lättvikt för stadstrafik
-
Industrinytta från Swerea

 

 

 

 

Stadstrafiken blir allt tätare och mer energikrävande. Hur skulle det vara med ett miljövänligt krocksäkert fordon som dessutom bara väger 15 procent av en vanlig bil? Clean Motion har tillsammans med Swerea utvecklat elfordonet Zbee.  

 

 

Läs mer

 

 

Framtidssäkrad industrinytta

Innovation är drivkraften – målen är konkurrenskraft, lönsamhet och hållbar framtid.
Vi inom Swerea-koncernen arbetar på vetenskaplig grund för att skapa industrinytta tillsammans med industri och medlemsföretag inom material-, process-, produktionsteknik och produktframtagning.

Vill du möta framtiden med oss? Välkommen!
 

Områden i Fokus

l Swerea 3D

l Swerea Virtual Lab

l Swerea Industriell återvinning

l Swerea SME

l Swerea Ekodesign

l Swerea Lättvikt

l Swerea Windmill

 

Kemikalieverktyg utvecklat på Swerea är i topp 10

2015-04-15

De mest användbara verktygen för att utvärdera och bedöma kemikalier i material, processer och produkter är identifierade. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har listat verk...